SESLİ ÖRNEK DERSLER
Takdiri İ'rab
Bu bölümdeki sunumlar, Medine İslam Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu,  Durusu'l- Luğati’l - Arabiyye adlı, toplamı üç ciltten oluşan Arapça öğretim serisinin 3.cildindeki örnek dersleri içermektedir.

    Ders sunumu esnasında zikredilen sayfalar, yukarıda bahsedilen öğretim setindeki sayfaları ifade etmektedir.

 

Sayfa 8

Sayfa 9

Sayfa 10
Copyright © 2012 - www.arapcaegitimi.com - Her hakkı saklıdır. Tasarım ve Programlama: Erensoft