SESLİ HADİSLER
 
 
Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Yalnız kaldığında kendisini Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan bir kimsenin yapacağı amellerin Allah nezdinde ne kıymeti olabilir ki?!.

(Müsnedü’ş-Şihâb, 1/303; Deylemî, el-Firdevs, 4/437;)
(Kenzü’l-Ummal, 3/776; Feyzü’l-Kadîr, 3/439)
 
* Hadisi dinlemek için lütfen hadisin apaça metninin üzerine tıklayınız.
 
Copyright © 2012 - www.arapcaegitimi.com - Her hakkı saklıdır. Tasarım ve Programlama: Erensoft